StudioKM

Adresa:
U Pazderny 408, Klatovy 3
(za Střední průmyslovou školou)

StudioKM

-----------------------------------------

Mgr. Kateřina Marešová Marcinkiewiczová
registrovaná fyzioterapeutka
tel: + 420 605 514 618
email: kmarcik@centrum.cz

 
Bc. Michala Maruniaková
registrovaná fyzioterapeutka

tel: + 420 724 026 636
email: misa.mar@email.cz


Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující péči v oboru fyzioterapie.
Naším cílem je poskytovat kvalitní rehabilitační péči v léčbě i prevenci poruch pohybového aparátu.
Přijímáme klienty s onemocněním pohybového systému.
Provádíme vyšetření, diagnostiku, terapii včetně prevence, edukaci, instruktáže k autoterapii
a odborné poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí.

Ceny služeb